Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 66-74

Autorzy: Jerzy Marzecki :

Tytuł: Analiza ekonomiczna elektroenergetycznych sieci terenowych

Streszczenie: W artykule omawia się różne metody analizy ekonomicznej sieci terenowych. Przedstawia się zmodyfikowaną postać metody kosztów rocznych i kosztów zawodności sieci terenowej. Omawia się współczesne metody ekonomiczne mające zastosowanie w analizie i optymalizacji rozwoju sieci terenowych takie jak: wartości bieżącej netto (NPV) i kosztów krańcowych (marginalnych). Przedstawia się przykład obliczeniowy dotyczący strategii rozwoju stacji transformatorowej SN/nn w okresie T lat.

Słowa kluczowe: elektroenergetyka, sieć rozdzielcza, terenowa, metody analizy ekonomicznej

wstecz