Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 57-60

Autorzy: Brunon Lejdy , Marcin Sulkowski :

Tytuł: Skuteczność ochrony przeciwporażeniowej w układach o redundancji obciążonej

Streszczenie: W artykule przedstawiono model matematyczny funkcji niezawodności systemu ochrony przeciwporażeniowej w sieci niskiego napięcia typu TN-C-S, w której jako urządzenie ochronne zastosowano wyłącznik różnicowoprądowy. Ponadto przeprowadzono analizę wrażliwości wyznaczonej funkcji, a także przeprowadzone symulację zastosowania w instalacji elektrycznej jako urządzeń przetężeniowych bezpieczników topikowych.

Słowa kluczowe: ochrona przeciwporażeniowa, niezawodność systemów, instalacje elektryczne niskiego napięcia

wstecz