Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 50-56

Autorzy: Romuald Kosztaluk :

Tytuł: Analiza właściwości uziemień Część V. Przewodzenie prądów udarowych i zwarciowych

Streszczenie: Przedstawiono metody oceny właściwości uziemień, odprowadzających do gruntu prądy udarowe i prądy zwarciowe, o dużym natężeniu oraz uogólnione wyniki własnych badań uziemień, wykonanych w kraju, w Instytucie Energetyki w Warszawie oraz za granicą. Wyznaczono charakterystyczne zmiany rezystancji uziemienia ustojów żelazo- betonowych, podtrzymujących sieciowe konstrukcje wsporcze. Opisano metodę badań uziemień udarami powtarzanymi. Podano analizę wyładowań kanałowych (plazmowych) w gruncie. Przedstawiono analizę napięcia i prądu udarowego w uziomach liniowych znacznej długości.. Wyznaczono zależności do obliczeń rezystancji uziemienia uziomów długich i uziomów skupionych. W analizach zastosowano transformatę Laplace a oraz równania Kirchhoff a, odnoszące się do przewodów, umieszczonych w gruncie.

Słowa kluczowe: uziemienie, uziom skupiony i liniowy o dużej długości, udarowa rezystancja uziemienia, przewodzenie prądu zwarciowego w gruncie

wstecz