Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 45-49

Autorzy: Romuald Kosztaluk :

Tytuł: Analiza właściwości uziemień. Część IV. Uziemienia w gruncie niejednorodnym

Streszczenie: Przedstawiono metody analizy właściwości uziemień, usytuowanych w gruncie niejednorodnym. Wyznaczono zależności, charakteryzujące uziom półkolisty o małym promieniu, usytuowany w górnej warstwie gruntu. Dokonano oceny właściwości uziomów pionowych, umieszczonych w górnej lub w obydwu warstwach gruntu. Wyznaczono zależności, pozwalające obliczać rezystancję uziemienia ww. uziomów i oceniać rozkład potencjału w gruncie warstwowym oraz na jego powierzchni.. W analizach zastosowano funkcje cylindryczne (walcowe) Bessela: pierwszego rodzaju, rzędu zerowego J0 (x) oraz rozwiązanie szczególne równań różniczkowych zwyczajnych, drugiego rzędu, podane przez Webera.

Słowa kluczowe: uziemienie, uziom, rezystancja uziemienia, rozkład potencjału

wstecz