Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 42-44

Autorzy: Jarosław Szostakowski :

Tytuł: Ewolucyjne podejście do filtracji czasowo-przestrzennej

Streszczenie: Artykuł opisuje nowe ewolucyjne podejście do bezpośredniej filtracji czasowo – przestrzennej. Opiera się ono na zastosowaniu programowania ewolucyjnego do projektowania filtrów sekwencji obrazów. Nowym elementem jest zastosowanie trójwymiarowych chromosomów, których każdy gen reprezentuje wagę filtru. Proponowane filtry są testowane z wykorzystaniem rzeczywistych sekwencji obrazów cyfrowych.

Słowa kluczowe: programowanie ewolucyjne, filtracja sekwencji obrazów, filtry medianowe

wstecz