Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 30-33

Autorzy: Szczepan Moskwa , Romuald Włodek :

Tytuł: Zastosowanie procedur probabilistycznych w eksploatacji elektroenergetycznych linii napowietrznych i kablowych

Streszczenie: Procesy decyzyjne podejmowane w trakcie eksploatacji są oparte na analizie różnego rodzaju danych. Jednym z możliwych podejść do tej analizy jest zastosowanie teorii prawdopodobieństwa do predykcji czasu pracy lub awarii urządzeń elektroenergetycznych. Artykuł prezentuje modele matematyczne, wykorzystujące teorię procesów losowych Markowa oraz przykłady ich zastosowań w wybranych zagadnieniach eksploatacyjnych.

Słowa kluczowe: eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych, procesy decyzyjne, procesy Markowa, model matematyczne

wstecz