Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 25-29

Autorzy: Dariusz Sztafrowski , Joanna Jakubaszko :

Tytuł: Wpływ zmiennego pola magnetycznego na funkcje narządu wzroku

Streszczenie: Artykuł opisuje obserwowane na stanowiskach pracy zjawisko oddziaływania zmiennego pola magnetycznego na narząd wzroku. Rejestrowane wartości indukcji magnetycznej znajdują się w przedziale 2-150 mT. Pracownicy sygnalizowali występowanie w tych okolicznościach zaburzenia widzenia. W miejscach pracy gdzie może występować zmienne pole magnetyczne o wartościach indukcji większych niż 2 mT personel powinien być poinformowany o możliwości występowania zaburzeń widzenia w celu zapobieżenia ewentualnym wypadkom przy pracy. Obserwowane zjawisko wymaga dalszych szczegółowych badań.

Słowa kluczowe: zmienne pole magnetyczne, siatkówka oka, zaburzenia widzenia

wstecz