Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 21-24

Autorzy: Kazimierz Jagieła , Marek Gała :

Tytuł: Wahania napięcia w publicznych sieciach elektroenergetycznyc

Streszczenie: W pracy przedstawiono sposób pomiaru wartości wskaźników migotania światła stanowiących miarę intensywności zjawiska wahania napięcia. Zaprezentowano wyniki pomiarów napięć oraz przebiegi zmian wartości współczynnika długookresowego migotania światła zarejestrowane na poziomie SN i nn w sieci elektroenergetycznej zasilającej odbiorców komunalnych oraz zakład przemysłowy posiadający zainstalowane piece indukcyjne. Dokonano analizy wpływu pracy pieców indukcyjnych oraz stanów awaryjnych i rekonfiguracji sieci zasilającej na wahania napięcia w wybranych węzłach systemu elektroenergetycznego.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, wahania napięcia, zjawisko migotania światła, odbiorniki nieliniowe

wstecz