Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 16-20

Autorzy: Marcian Cirstea :

Tytuł: Modelowanie układów energoelektronicznych w języku VHDL oraz implementacja sterowania w strukturach FPGA

Streszczenie: Artykuł przedstawia prace badawcze w dziedzinie modelowania holistycznego układów energoelektronicznych, w tym napędowych i zasilających. Proponowana metoda wykorzystuje możliwości opisu behawioralnego, jakie daje język VHDL, do modelowania wszystkich elementów układu energoelektronicznego. W artykule zamieszczone są przykłady opisu układów, symulacji oraz implementacji algorytmu sterowania w języku VHDL. Ponadto, przedstawiono implementacje wektorowego układu sterowania silnikiem indukcyjnym, wykorzystującego sieci neuronowe oraz logikę rozmyta w matrycy programowalnej (FPGA).Zaproponowane podejście charakteryzuje się takimi zaletami jak: jednakowe środowisko modelowania układu energoelektronicznego oraz implementacji jego sterownika w układzie programowalnym, szybka budowa i weryfikacja systemu, łatwość przenoszenia modelu między różnymi systemami CAD, łatwość powtórnego użycia poszczególnych komponentów systemu w innych projektach. Przedstawiona metoda badawcza została zweryfikowana eksperymentalnie.

Słowa kluczowe: V VHDL, modelowanie, przekształtniki energoelektroniczne, układy programowalne

wstecz