Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 04/2005 Str. 7-16

Autorzy: Jan Sroka :

Tytuł: Niepożądana emisja częstotliwości radiowych przez urządzenia energoelektroniczne

Streszczenie: Urządzenia elektronik przemysłowej takie jak zasilacze impulsowe, czy przekształtnik częstotliwości są źròdłem niepożądanej emisji energii elektromagnetycznej, ktòra powstaje w wyniku przełączania napięcia stałego pod obciążeniem. Tranzystory mocy najnowszej generacji mają bardzo kròtkie czasy przełączania, sięgające kilku ns. Widmo częstotliwości takich zaburzeć rozciąga się do kilkudziesięciu MHz. Dlatego wspòłczesne urządzenia elektroniki przemysłowej emitują zaburzenia w zakresie częstotliwości radiowych. Normy EMC wymagają pomiaru emisji zaburzeń częstotliwości radiowych. Zakłada się, że dla urządzeń spełniających te normy można oczekiwać spełnienia wymagań ochrony zdefiniowanych w dyrektywie EMC. Podstawowym pomiarem jest emisja przewodzona do sieci zasilającej AC. W atrykule opisana jest metroda pomiarowu emisji przewodzonej, stanowiska oraz przyrządy pomiarowe zgodne z normami EN55011, EN55022 oraz dokumentem CISPR16-1. Wyjaśniona jest zasada pracy miernika zaburzen elektromagnetycznych. Znajomość ta pozwala czytelnikowi właściwie interpretować wyniki pomiaru. Dalej przedstawiono startegię pomiaru z użyciem detektora wartości szczytowej, quasi szczytowej oraz średniej. Zlecenie pomiaròw niezależnemu laboratorium i uzyskanie wynikòw pozytywnych lub negatywnych nie jest dobrą metodą na poradzenie sobie z problemami EMC. Bardzo cenna jest wiedza na temat jak poprawić kompatybilność urządzenia. Istnieją usystematyzowane zasady budowy kompatybilnych urządzeń elektronicznych, a urządzeń elektroniki mocy w szczegòlności. Do najważniejszych z nich należy filtracja oraz ekranowanie. Zagadnienia te są omòwione w artykule.

Słowa kluczowe: źròdła zaburzeń, propagacja zaburzeń (przewodzona, indukowana, promieniowana), miernik zaburzeń, detektor wartości szczytowej, quasi szczytowej, średniej, składowa asymetryczna i symetryczna zaburzeń, tłumienność filtra, impedancja transferowa kabla

wstecz