Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 285

Autorzy: Maryna Mikhalieva , Lubomyra Odosii , Krzysztof Przystupa , Yuryi Shabatura , Volodymyr Romanchuk , Lidiya Parashchuk :

Tytuł: Możliwości technologii elektrycznych w kontroli parametrów jakościowych materiałów światłoczułych

Streszczenie: Na podstawie uzyskanych wyników eksperymentalnych zaproponowano algorytm układu sterująco-pomiarowego do operacyjnego zarządzania wydajnością fotokomórek podczas ich pracy. Przedmiotem badań były ogniwa zamieniające energii promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego - wykonane z szerokopasmowego półprzewodnika z tlenkiem tytanu i barwnikami polimetinowymi pełniącymi rolę sensybilizatora, które są czułe na działanie światła w pasmach widzialnym i bliskiej podczerwieni widma słonecznego. Metodą spektroskopii immitancyjnej uzyskano informacje o zachodzących procesach elektronowych transportu i rekombinacji, które wykorzystano do oceny możliwości budowy i udoskonalenia ogniw słonecznych. Przedmiotem badań jest jakości fotokomórki skorelowana z zawartością tlenku tytanu i parametrem elektrycznym – admitancją.

Słowa kluczowe: aktywność fotokatalityczna, materiały światłoczułe, immitanza, spektroskopia.

wstecz