Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 249

Autorzy: Jakub Hyla , Wojciech Sułek :

Tytuł: Niebinarne kodowanie LDPC dla systemów Internetu rzeczy

Streszczenie: Artykuł dotyczy implementacji niebinarnego kodera LDPC dla urza˛dzen´ IoT. W artykule zaproponowano wykorzystanie efektywnego algorytmu kodowania LDPC (Low Density Parity Check) w urza˛dzeniach o mocno ograniczonych zasobach – pamie˛ci oraz mocy obliczeniowej. Wskazano algorytm koduja˛cy uogólniony do kodów niebinarnych nad ciałem GF(2q) oraz przedstawiono wyniki eksperymentalne implementacji w układzie typowego mikrokontrolera. W publikacji pokazano porównanie zale˙zno´sci czasowych dla kodów nad ró˙znymi rz˛edami ciał GF. Pokazano wpływ wyboru kodu na potencjalne zu˙zycie energii.

Słowa kluczowe: IoT, LDPC, QC-LDPC, kodowanie

wstecz