Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 244

Autorzy: Stanisław Bednarek :

Tytuł: Impulsowe pole magnetyczne 60 T w magnesie Bittera chłodzonym ciekłym helem

Streszczenie: W artykule przedstawiono budowę magnesu Bittera przeznaczonego do wytwarzania silnych impulsowych pól magnetycznych i układu jego zasilania. Magnes składał się z pakietu płyt wykonanych z wolframu i był chłodzony ciekłym helem. Wykorzystano unikalną właściwość, polegającą na tym, że wolfram w temperaturze kilku stopni Kelvina nie przechodzi w stan nadprzewodnictwa, ale wykazuje niezwykle niską rezystywność rzędu 10-13 m. Dlatego taki magnes wymaga bardzo małej mocy zasilania i nie ma ograniczenia wartości indukcji przez pole krytyczne. Opisano działanie tego układu i sposób pomiaru indukcji wytworzonego pola magnetycznego. Osiągnięto impulsy o maksymalnej indukcji 60 T i czasie trwania 2 μs.

Słowa kluczowe: magnes Bittera, pole magnetyczne, impuls, rezystywność, ciekły hel, chłodzenie.

wstecz