Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 223

Autorzy: Mas Mohamad , Naim Rahim , Elfarizanis Baharudin , Mawarni Mohamed-Yunus :

Tytuł: Analiza wydajności systemu monitorowania powietrza z wykorzystaniem modułu LoRa 433 MHz

Streszczenie: Eskalacja problemu zanieczyszczenia powietrza przyciągnęła w ostatnich latach znaczną uwagę opinii publicznej. To wszechobecne wyzwanie środowiskowe wywiera głęboki negatywny wpływ na żywe organizmy i ekosystem, stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. Ponadto dotychczasowe prace w systemach monitoringu powietrza mają ograniczony zasięg i brak możliwości identyfikacji konkretnych zanieczyszczeń. Problem ten można rozwiązać, opracowując system monitorowania jakości powietrza w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych Internet of Things (IoT) i Long Range (LoRa). Ta praca rozwiązuje te problemy za pomocą czujników gazu i zdalnego gromadzenia danych. System został wyposażony w powiadamianie o poziomach AQI i rodzajach wykrytych gazów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz platformy ThingSpeak. W tej pracy wykorzystano serię czujników gazu, MQ135, MQ7, MQ9 i czujniki gazu Honeywell, do pomiaru poziomu szkodliwych gazów, takich jak amoniak, gazowy tlenek węgla, gaz LPG, API i cząstki pyłu. Dane z czujników gazu są przesyłane przez LoRa, sterowane przez Arduino Nano i moduł Wi-Fi NodeMCU ESP8266. Wyniki pokazują, że proponowany system monitorowania powietrza wykrył wyższe stężenie AQI, 185 ppm, na parkingu Melaka Sentral w godzinach szczytu. Odczyt ten jest klasyfikowany jako stan niezdrowy dla zdrowia.

Słowa kluczowe: Indeks Jakości Powietrza, Monitoring Powietrza, Internet Rzeczy (IoT), LoRa

wstecz