Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 212

Autorzy: Fatiha Zaghrat , Ismail Bousserhane , Imane Chaoufi , Brahim Gasbaoui , Bosmaha Bouchiba , Asma Hmine :

Tytuł: Badanie porównawcze z wykorzystaniem regulatorów cofania i PI dla pojazdów elektrycznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono projekt kontroli porównawczej pojazdów elektrycznych (EV) w celu poprawy zachowania i stabilności w różnych warunkach drogowych. Zaproponowane sterowanie ma na celu zwiększenie efektywności za pomocą sterowania wstecznego. W tym celu najpierw otrzymuje się model, który jest napędzany dwoma silnikami prądu stałego umieszczonymi na tylnych kołach niezależnie sterowanymi przez nieliniowy sterownik o nazwie Backstepping. Rzeczywiście, zawiera potężny elektroniczny system różnicowy, aby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom podczas wchodzenia na zakrzywioną drogę. Sugeruje się, aby sterowanie krokowe zastąpił istniejący sterownik PI w wysokowydajnych systemach sterowania ruchem. Skuteczność algorytmu sterowania jest testowana i walidowana w symulacjach i eksperymentalnych testach stanowiskowych w środowisku MATLAB/Simulink z interfejsem czasu rzeczywistego opartym na dSpace 1104.

Słowa kluczowe: pojazd elektryczny (EV); Elektroniczny mechanizm różnicowy; kontroler krokowy; kontroler PI; dPrzestrzeń 1104.

wstecz