Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 191

Autorzy: Sri Said , Andi Ilyas :

Tytuł: Prognozowanie zużycia energii elektrycznej w Południowym Sulawesi przy użyciu sztucznej sieci neuronowej

Streszczenie: Energia elektryczna musi być zapewniona w ilości dostosowanej do potrzeb. Energia przekraczająca zapotrzebowanie powoduje utratę mocy. Z drugiej strony, gdy brakuje prądu, powoduje to przerwy w dostawie prądu. Aby wyprodukować energię elektryczną zaspokajającą te potrzeby, musi istnieć plan dostarczania energii elektrycznej, który odbywa się poprzez prognozowanie zużycia energii elektrycznej. Dlatego prognozowanie zużycia energii elektrycznej jest bardzo ważne dla zapewnienia efektywności energetycznej. Badania przeprowadzono w prowincji Sulawesi Południowe w Indonezji. Zastosowaną metodą badawczą jest metoda sztucznej sieci neuronowej (ANN). Wyniki prognozowania zużycia energii pokazują, że metoda sztucznej sieci neuronowej, propagacja wsteczna typu sieci oraz funkcja ucząca TRAINGDX wynosząca 1480,133602 MW są najbliższe docelowej wartości 1480,167515 MW lub różnicy 0,033913 MW, średniego błędu kwadratowego (MSE). wartość wynosi 0,000002131. TRAINCGB wynosi 1480,115899 MW lub różnica 0,051616 MW, wartość błędu średniokwadratowego (MSE) wynosi 0,000003226. Prognoza ta pokazuje, że wyniki są trafne.

Słowa kluczowe: Zużycie energii elektrycznej, sztuczne sieci neuronowe, propagacja wsteczna

wstecz