Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 175

Autorzy: Hamid Aoudjeregba , Ahmed Tahour :

Tytuł: Solidny sterownik oparty na technologii Backstepping-ADRC dla turbin wiatrowych opartych na WRSG

Streszczenie: W niniejszym artykule naszym celem jest optymalizacja energii wytwarzanej przez system turbin wiatrowych (WTS) wyposażonych w generator synchroniczny Wonder rotor (WRSG), który jest praktyczną maszyną w systemie zmiennej prędkości. W pierwszej kolejności rozważaliśmy zastosowanie sterowania wektorowego opartego na regulatorze typu PI; ta kontrola jest mniej odporna na zmiany parametryczne i zewnętrzne zakłócenia maszyny. Aby zaradzić temu problemowi, przeszliśmy do badań i zaprojektowaliśmy dwa układy napędowe. Pierwszym z nich jest podawanie impulsów do prostownika PWM podłączonego do strony generatora za pomocą zastosowanego regulatora krokowego opartego na prawach Lapunowa. Drugi system polega na przekazywaniu impulsów do falownika PWM podłączonego do sieci poprzez zastosowanie nowatorskiego, solidnego podejścia do sterowania, znanego jako Active Disturbance Rejection Controller (ADRC), opartego na nadzorcy zakłóceń za pomocą Extended State Observer (ESO).Wyniki symulacji pokazują skuteczność proponowanej metody, szczególnie w zakresie jakości dostarczanej energii

Słowa kluczowe: Turbina wiatrowa, śledzenie punktu mocy maksymalnej (MPPT), generator synchroniczny Wonder rotor (WRSG), konwerter back-to-back, backstepping, aktywna kontrola odrzucania zakłóceń ADRC, pętla fazowa (PLL), Extended State Observer (EOS).

wstecz