Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 162

Autorzy: Haider Mehdi , Zakir Hussain , Syed Saleem :

Tytuł: Analiza komunikacji między urządzeniami za pośrednictwem przekaźników za pośrednictwem kanałów zanikających Fisher-Snedecor F

Streszczenie: W tym omówiono wydajność przestojów i sukcesów systemu komunikacji Device-to-Device (D2D) wspomaganego przez amplifikację i przekazywanie (AF) przez kompozytowe kanały zanikające Fisher-Snedecor F w obecności zakłóceń współkanałowych (CCI) praca. Zakłada się, że CCI obniżają jakość danych D2D zarówno w punkcie pośrednim, jak i docelowym. Schemat łączenia wyboru (SC) jest również wbudowany w odbiornik D2D w celu złagodzenia warunków zanikania. Wyrażenia analityczne dla prawdopodobieństw sukcesu i awarii wyprowadzane są za pomocą funkcji charakterystycznej. Wyrażenia te zależą od wykładników tłumienia ścieżki, odległości między przekaźnikiem a źródłem D2D, odległości między odbiornikiem D2D a przekaźnikiem, odległości między źródłami CCI a węzłem przekaźnikowym, odległości między odbiornikiem D2D a źródłami CCI, warunków zaniku kanału. Przedstawiono i omówiono wyniki liczbowe dla różnych scenariuszy.

Słowa kluczowe: sygnały CCI; Komunikacja D2D; Fisher-Snedecor F; prawdopodobieństwo awarii; Przekaźnik.

wstecz