Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english page



Numer: 03/2024 Str. 142

Autorzy: Artur Bugała , Antoni Arendacz , Dorota Bugała :

Tytuł: Analiza symulacyjna fotowoltaicznocieplnego generatora energii dla prosumentów mieszkaniowych w programie Matlab/Simulink

Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy analizy funkcjonowania zintegrowanego generatora energii elektrycznej i cieplej, która została przeprowadzona w programie MATLAB/SIMULINK uwzględniając zmienność parametrów zewnętrznych w postaci irradiancji oraz temperatury otoczenia. Kolektor hybrydowy został połączony z hydrauliczną częścią obiegu wody, modelując w ten sposób jej odbiór z jego wymiennika i doprowadzenie do zasobnika wody o pojemności 250 l z możliwością wykorzystania przez użytkownika. W pracy wykorzystano kolektor o mocy elektrycznej i cieplnej odpowiednio 300 W i 450 W. Przedstawiono relacje występujące pomiędzy aktualnie generowaną mocą elektryczną, temperaturą w zbiorniku i wymienniku kolektora z uwzględnieniem poziomu strat ciepła w trakcie działania całego systemu. Zwrócono uwagę na osiągane wartości sprawności elektrycznej, cieplnej i całkowitej przy zmianie warunków słonecznych.

Słowa kluczowe: hybrydowy kolektor PV/T, energia słoneczna, kogeneracja energii, sprawność termiczna, ogniwo fotowoltaiczne

wstecz