Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 125

Autorzy: Amor Ounissi , Azeddine Kaddouri , Rachid Abdessemed :

Tytuł: Funkcja podstawy promieniowej Synergiczny kontroler terminala oparty na sieci dla siłownika piezoelektrycznego z modelem histerezy Colmana-Hodgdona

Streszczenie: W artykule zaproponowano inteligentne podejście do sterowania nieliniowego, oparte na koncepcji łączenia sieci neuronowych i metodologii synergistycznego sterowania terminalami. Wprowadziliśmy pojęcie zbieżności w skończonym czasie poprzez poprawę wywołaną makrozmienną. Podejście to wiąże się z aproksymacją kryteriów nieznanych nieliniowości za pomocą sieci neuronowej o promieniowej funkcji bazowej do klasy mechanizmów pozycjonowania siłowników piezoelektrycznych PEA. Wagi RBF są regulowane za pomocą koncepcji atraktora końcowego w procesie kontroli czasu skończonego PEA. Stabilność zamkniętego -pętlę zapewnia metoda Lapunowa. Wyniki symulacji wykazały solidność proponowanego podejścia i zapewniają dobre wyniki w zakresie śledzenia trajektorii oraz zapewniają lepszą ogólną wydajność niż w przypadku klasycznego sterowania synergicznego.

Słowa kluczowe: Model Colemana-Hodgdona, Identyfikacja metodą optymalizacji roju cząstek, Radialne sieci funkcyjne

wstecz