Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 118

Autorzy: Adil Bakri , Ahmed Krobba , Abderrahmane Amrouche :

Tytuł: Nowy model regresji zastosowany do techniki odzyskiwania utraty pakietów w komunikacji w czasie rzeczywistym

Streszczenie: W artykule zaproponowano nowy model regresji dostosowany do sterownika G.711-PLC, aby uniknąć pogorszenia sygnału syntetycznego spowodowanego użyciem tłumionej części mowy skali. Metoda regresji polega na odkryciu wielomianu zbioru punktów danych w celu oszacowania wartości pomiędzy punktami. Metoda ta jest bardzo przydatna w matematyce stosowanej do przybliżeń i szacunków. Głównym celem jest zbadanie metod zwiększania wydajności sterownika G.711-PLC, który jest najczęściej stosowaną techniką transmisji mowy w czasie rzeczywistym. Technika ta jest mniej efektywna ze względu na niedostateczną precyzję tłumienia ze względu na zmienność sygnału mowy. Z tego powodu implementujemy algorytmy wielomianu regresji do bloku tłumienia. Wielomian regresji wykonuje się pomiędzy amplitudami i pozycjami szczytów/dolin, aby zapewnić wielomianowy model sygnału w przedziale ostatniego dobrego pakietu przed utratą. Wyniki wykazały, że proponowany algorytm ma lepszą wydajność w zakresie jakości mowy.

Słowa kluczowe: PLC, Utrata pakietów, Wielomian regresji, PESQ.

wstecz