Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 113

Autorzy: Lenin Chilakapati , T. Gowri-Manohar :

Tytuł: Poprawa jakości energii w mikrosieciach za pomocą strategii sterowania adaptacyjnego: przegląd literatury

Streszczenie: Technologie energii odnawialnej stają się coraz bardziej powszechne w wytwarzaniu energii elektrycznej, ponieważ są przyjazne dla środowiska i mogą zaspokoić lokalne zapotrzebowanie na energię elektryczną. Zmniejszają przeciążenie sieci, a także zmniejszają obciążenie konwencjonalnych elektrowni. W ciągu ostatnich kilku dekad systemy energii odnawialnej podłączone do sieci odnotowały wzrost znaczenia kwestii jakości energii, szczególnie w wyniku szerokiego wykorzystania nieliniowej elektroniki i nieciągłego charakteru tych systemów. Wraz z pojawieniem się przetwornic energoelektronicznych dzięki zaawansowanej technologii sterowania, systemy energii odnawialnej mogą być w dużym stopniu połączone z siecią energetyczną lub wykorzystywane jako systemy izolacji w odległych obszarach. Zastosowanie dodatkowych kompetentnych strategii sterowania może nie tylko poprawić działanie tych systemów, ale także poprawić jakość energii wytwarzanej, dystrybuowanej i wykorzystywanej po stronie obciążenia Systemu Elektroenergetycznego. W związku z tym niniejszy artykuł zawiera przegląd różnych strategii sterowania przyjętych w celu złagodzenia problemów z jakością energii w skoordynowanym systemie mikrosieci energii odnawialnej i może być przydatny jako studium badawcze do dalszych badań.

Słowa kluczowe: Jakość energii, mikrosieci, sterowanie przetwornicą mocy, energia odnawialna.

wstecz