Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 106

Autorzy: Bessam Amrouche , Haroune Aouzellag , Koussaila Iffouzar , Sabrina Nacef , Tahar Cherif , Kaci Ghedamsi :

Tytuł: Zarządzanie energią dla HEV w oparciu o PMSM z wykorzystaniem kontroli pasywności

Streszczenie: W artykule zaproponowano rozwiązanie problemu koordynacji przetwornic układu ogniw paliwowych z udziałem wodorowego ogniwa paliwowego z superkondensatorami jako aplikacji o chwilowej mocy dynamicznej z wykorzystaniem nieliniowego regulatora PI. Strategia zarządzania energią obejmująca strategię sterowania maszyną stanów, strategię sterowania proporcjonalnego - całka klasyczna (CPICS) oraz dowód stabilności całego systemu źródłowego w ciągłej pętli zamkniętej przedstawiono symulację i wyniki na systemie o zredukowanej drabinie udowodniono wykonalność proponowanego dla rzeczywistego systemu transportów elektrycznych. Całkowity model systemu i strategia sterowania jest tworzony z wykorzystaniem Matlaba/Simulinka.

Słowa kluczowe: ogniwo paliwowe, superkondensatory, hybrydowy pojazd elektryczny, strategia zarządzania energią.

wstecz