Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 100

Autorzy: Robert Kowalak :

Tytuł: Charakterystyka pracy instalacji fotowoltaicznej trójpłaszczyznowej małej mocy – studium przypadku

Streszczenie: W artykule zaprezentowano specyfikę pracy instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej na dachu budynku jednorodzinnego, która charakteryzuje się ułożeniem paneli fotowoltaicznych w trzech grupach, przy czym każda z tych grup ma inną orientację kierunkową. Przedstawiono kształtowanie się krzywej generacji tej instalacji oraz osiągane wartości generowanej energii elektrycznej. Wybrane aspekty pracy tej instalacji porównano z innymi instalacjami, w tym charakteryzującymi się jedną płaszczyzną ułożenia paneli.

Słowa kluczowe: instalacje fotowoltaiczne, krzywa generacji, osiągi instalacji fotowoltaicznych, orientacja paneli fotowoltaicznych.

wstecz