Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 82

Autorzy: Leszek Litzbarski , Marek Olesz , Konrad Seklecki :

Tytuł: Praktyka wykonywania pomiarów instalacji fotowoltaicznych prowadząca do określenia rzeczywistego stanu technicznego

Streszczenie: Praca przedstawia zasady wykonywania pomiarów instalacji fotowoltaicznych wg normy PN-EN 62446-1. Proponowany w normie zakres podstawowy pozwala tylko na ocenę bezpieczeństwa pracy instalacji. Dopiero zakres dodatkowy umożliwia uzyskanie informacji o referencyjnych mocach zainstalowanej elektrowni, jej sprawności, a nawet jednorodności poszczególnych ogniw fotowoltaicznych. Załączone przykłady pomiarów czystych i zabrudzonych paneli wskazują na korzyści monitorowania stanu technicznego instalacji podczas ich eksploatacji.

Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, pomiary elektryczne, pomiary termowizyjne, wpływ zanieczyszczeń.

wstecz