Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 79

Autorzy: Konrad Seklecki , Leszek Litzbarski , Jakub Wójcik , Zuzanna Cieślikowska , Mirosław Włas , Jacek Grochowski :

Tytuł: Instalacje fotowoltaiczne w budownictwie wielorodzinnym

Streszczenie: Artykuł opisuje wpływ instalacji fotowoltaicznych na bezpieczeństwo eksploatacji budynków wielorodzinnych. W oparciu o projekty rzeczywistych obiektów przeprowadzono analizę zwiększenia ryzyka strat odgromowych, zmiany obciążenia konstrukcji dachu i wzrostu zagrożenia pożarowego na skutek montażu systemu fotowoltaicznego. Przeprowadzone obliczenia wskazują na konieczność kompleksowego podejścia do projektowania instalacji fotowoltaicznych. Dodatkowo oszacowano opłacalność takiej inwestycji w przypadku budynków wielorodzinnych.

Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, budynki wielorodzinne, ochrona odgromowa, panele fotowoltaiczne,

wstecz