Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 60

Autorzy: Marcin Gulczyński , Marek Adamowicz , Marek Olesz :

Tytuł: Diagnostyka off-line stanu izolacji uzwojeń silników 6 kV z wykorzystaniem obrazowania akustycznego wyładowań niezupełnych

Streszczenie: W zakładach przemysłowych, w których kluczowe procesy produkcyjne są realizowane z wykorzystaniem silników średniego napięcia, dla których diagnostyka izolacji uzwojeń ma istotne znaczenie. W tym celu wykonuje się ocenę porównawczą wyników pomiarów wyładowań niezupełnych (WNZ) wykonywanych dla jednostek tego samego typu, a jej skuteczność w znacznej mierze wynika z wieloletniego doświadczenia diagnosty. Dla opracowania wyników WNZ stosuje się metodę fazowo-rozdzielczą PRPD, która wyznacza określone parametry WNZ w funkcji fazy napięcia przemiennego. Dysponując określonymi wzorcami WNZ można określić rodzaj wady izolacji silnika, bez możliwości lokalizacji jej występowania. W referacie omówiono nowe możliwości wspomagania diagnostyki off-line z wykorzystaniem kamery akustycznej, która analizuje widmo akustyczne WNZ i lokalizuje miejsce ich występowania na optycznym obrazie badanego obiektu. Kamera akustyczna wykorzystuje szeroką gamę mikrofonów szerokopasmowych i wizualizuje sygnał akustyczny w wybranych zakresach częstotliwości.

Słowa kluczowe: silnik średniego napięcia, wyładowania niezupełne, diagnostyka off-line.

wstecz