Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 40

Autorzy: Łukasz Ciepliński , Michał Gwóźdź , Adam Gulczyński :

Tytuł: Zasilacz sieciowy z przestrajalnym filtrem indukcyjnym i funkcją aktywnej kompensacji równoległej

Streszczenie: W pracy zaproponowano metodę aktywnej kompensacji równoległej, realizowanej za pomocą zasilacza sieciowego prądu stałego. Nowym aspektem pracy zaproponowanego układu jest zastosowanie przestrajalnego filtra indukcyjnego, umieszczonego na wejściu sterowanego źródła prądu, będącego podstawowym blokiem funkcjonalnym zasilacza. Zastosowanie przestrajalnego filtra indukcyjnego zwiększyło pasmo przenoszenia źródła a jednocześnie, w quasi-ustalonym stanie pracy układu, wartość składowej modulacji impulsowej (PWM) prądu wejściowego źródła pozostała na minimalnym, zakładanym poziomie. W pracy omówiono budowę systemu elektrycznego z zasilaczem i zasady jego działania a także, przedstawiono wyniki badań modeli symulacyjnego i laboratoryjnego układu.

Słowa kluczowe: aktywny energetyczny filtr równoległy, jakość energii elektrycznej, współczynnik mocy, zasilacz prądu stałego.

wstecz