Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 25

Autorzy: Zbigniew Kaczmarczyk , Marcin Kasprzak , Paweł Lasek , Krzysztof Przybyła , Marcin Skóra , Krzysztof Stankiewicz :

Tytuł: Realizacja systemu bezprzewodowego przesyła energii na zasadzie sprzężenia pojemnościowego

Streszczenie: Artykuł dotyczy projektu, opracowania i analizy właściwości prototypu systemu bezprzewodowego przesytu energii elektrycznej na zasadzie sprzężenia pojemnościowego. System przeznaczony jest do ciągłego doładowywania podwieszanej kolejki górniczej. W jego skład wchodzą: falownik rezonansowy, obwody dopasowujące strony pierwotnej i wtórnej, odpowiedni sprzęg pojemnościowy oraz prostownik z obciążeniem – docelowo ładowarka baterii mobilnego zasobnika energii. Zapewniono pożądane napięcie wyjściowe (330 V) i moc wyjściową (2 kW) przy często-tliwości pracy 300 kHz, uzyskując sprawność całkowitą 88% oraz nie przekraczając poziomu 3 kV przez napięcia skuteczne na elementach biernych.

Słowa kluczowe: obwody rezonansowe, bezprzewodowy przesył energii, sprzężenie pojemnościowe, projektowanie i pomiary.

wstecz