Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2024 Str. 8

Autorzy: Jacek Kabziński :

Tytuł: Publikacje z zakresu automatyki napędu jako opis przypadku na egzaminie kompetencyjnym dla studentów wydziału elektrycznego

Streszczenie: Przedstawiono tu założenia i proces przygotowania nowego egzaminu weryfikującego osiągniecie końcowych, zagregowanych efektów uczenia się wprowadzonego ostatnio na Politechnice Łódzkiej. Egzamin dotyczy studiów magisterskich na kierunku Automatyka i Sterowanie Robotów, ale poruszane problemy są wspólne dla wszystkich kierunków pokrewnych realizowanych na wydziałach elektrycznych politechnik. Omówiono wady i zalety egzaminu, oraz uzasadniono tezę, że to właśnie problemy badawcze z obszaru automatyki napędu elektrycznego są doskonałą kanwą dla konstrukcji opisu przypadku wykorzystanego do egzaminu tego typu.

Słowa kluczowe: automatyka i kierunki pokrewne, kompetencje inżynierskie, edukacja inżynierska, weryfikacja efektów uczenia się.

wstecz