Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 267

Autorzy: Mirosław Kornatka :

Tytuł: Efektywność kompensacji mocy biernej – studium przypadku

Streszczenie: W zmieniającej się sytuacji gospodarczej na świecie zagadnienia związane z poprawą efektywności energetycznej mają coraz większe znaczenie. W artykule przedstawiono wyniki analizy ponadumownego poboru energii biernej pojemnościowej w dwóch obiektach użyteczności publicznej. Przedstawiono analizę pod kątem wielkości jej poboru jak również kosztów ponoszonych opłat. W dalszej części przedstawiono statystyczną analizę zmienność poborów oraz zaprezentowano ocenę efektywności instalacji baterii kompensującej.

Słowa kluczowe: energia bierna, kompensacja mocy biernej, koszty energii, efektywność energetyczna.

wstecz