Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 237

Autorzy: Tomasz Dróżd , Adam Tarniowy , Anna Miernik , Anna Zielonka :

Tytuł: Wykorzystanie technologii pulsacyjnego pola elektrycznego w procesie koagulacji lateksu syntetycznego

Streszczenie: Przetwórstwo oparte na pulsacyjnym polu elektrycznym jest techniką przyjazną dla środowiska, która może być skutecznie stosowana w wielu aplikacjach związanych z przetwarzaniem żywności, takich jak inaktywacja mikroorganizmów czy enzymów, odzyskiwanie związków bioaktywnych, odwadnianie i zamrażanie I wiele innych. Kauczuk naturalny stosowany obecnie w przemyśle pochodzi głównie z przetworzonego mleczka zawierającego lateks, wydzielanego z drzew Hevea brasiliensis, naturalnie występujących w lasach dorzecza Amazonki [3]. Kauczuk naturalny jako unikalny biopolimer o specyficznych właściwościach często nie może być zastąpiony przez alternatywne syntetyczne materiały. Celem badań było określenie wpływu oddziaływania pulsacyjnego pola elektrycznego na proces koagulacji lateksu syntetycznego. Badania zostały przeprowadzone w Laboratorium Eksperymentalnych Technik Badawczych Produktów i Surowców Biologicznych. Zbadano wpływ oddziaływania pulsacyjnego pola elektrycznego o różnych wartościach napięcia elektrycznego i różnej liczbie impulsów elektrycznych na proces koagulacji lateksu syntetycznego. Przeprowadzone badania potwierdzają że oddziaływanie pulsacyjnego pola elektrycznego powoduje proces koagulacji lateksu syntetycznego. Najlepsze efekty procesu koagulacji lateksu syntetycznego, uzyskano po zastosowaniu 400 impulsów oddziaływań PEF oraz 30 kV ustawionego napięcia. Metoda PEF okazała się dobrym zastępstwem tradycyjnej metody koagulacji.

Słowa kluczowe: emisja fotonowa, napary, rośliny, pole elektromagnetyczne

wstecz