Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 217

Autorzy: Piotr Krupski , Joanna Michałowska :

Tytuł: Doświadczalna ocena oddziaływania polowych zjawisk elektromagnetycznych na spawacza pracującego w metodzie SMAW w polaryzacjach DCEN oraz DCEP

Streszczenie: Wpływy pól elektromagnetycznych na organizmy ludzkie są obecnie popularnym kierunkiem badań w licznych ośrodkach naukowych na całym świecie. W artykule podjęto tematykę empirycznej oceny odziaływania polowych zjawisk elektromagnetycznych na spawacza wykonującego prace spawalnicze w metodzie 111. Badania zostały przeprowadzone z myślą o odwzorowaniu, warunków w jakich pracują spawalnicy – montażyści. Szacuje się, że wśród metod spawania łukowego ponad połowa prac światowych jest wykonywana właśnie w tej metodzie. Przeprowadzono pomiary składowej elektrycznej i magnetycznej pola elektromagnetycznego, na które narażona jest pochylona głowa spawacza oraz narządy wewnątrz klatki piersiowej. Pomiary pola powtórzono dla polaryzacji DCEP oraz DCEN. Wyniki poddano analizie statystycznej i odniesiono do aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

Słowa kluczowe: Spawanie elektrodą otuloną, pole elektromagnetyczne, narażenie zawodowe

wstecz