Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 163

Autorzy: Mubina Nancy , S. Amudhini-Stephen :

Tytuł: Modelowanie i analiza problemu haka dźwigu za pomocą optymalizacji

Streszczenie: dźwigu. Prezentowane tu aktualne badanie porównuje 10 nowoczesnych metod metaheurystycznych do optymalizacji projektowania problemu haka dźwigowego. Wydajność tych algorytmów oceniana jest zarówno statystycznie, jak i subiektywnie. Wydajność algorytmów jest oceniana ilościowo i jakościowo przy użyciu spójności, prostoty i jakości. Wyniki eksperymentalne dotyczące problemu haka dźwigu pokazują, że PSO daje lepsze wyniki niż EHBMO, podczas gdy CSA i BBCO dają w przybliżeniu identyczne wyniki.

Słowa kluczowe: optymalizacja, modelowanie, hak dźwigu.

wstecz