Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 133

Autorzy: Andrzej Borkowski , Sandra Firlińska :

Tytuł: Modelowanie infrastruktury przesyłowej w środowisku BIM

Streszczenie: Artykuł przedstawia możliwości wykorzystania innowacyjnej technologii BIM do projektowania infrastruktury technicznej, a konkretnie linii przesyłowych. Opisane są w nim możliwości trójwymiarowego przedstawiania istniejącego zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystania go do prezentacji zaprojektowanej sieci przesyłowej. W pracy zawarto informacje o aktualnej możliwości wykorzystania popularnych narzędzi takich jak Autodesk Revit, a także poruszono temat przeszkód i barier jakie utrudniają wykorzystanie technologii BIM do projektowania infrastruktury przesyłowej. Podjęto też próbę modelowania tzw. rodzin, inaczej komponentów, których nie ma w ogólnodostępnych zasobach internetu. Udowodniono, że przy odpowiednich kompetencjach możliwe jest zamodelowanie poszczególnych obiektów, niezbędnych z kolei, do modelowania całej sieci przesyłowej danego typu.

Słowa kluczowe: sieci przesyłowe, technologia BIM, IFC, model terenu

wstecz