Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 118

Autorzy: Dominik Grochala , Anna Paleczek , Jakub Bronicki , Konstanty Marszałek , Artur Rydosz :

Tytuł: Wykorzystanie technologii GLAD do zastosowań w przenośnych analizatorach oddechu

Streszczenie: W pracy przedstawione zostały najważniejsze parametry technologii osadzania pod kątem GLAD (ang. Glancing Angle Deposition) z wykorzystaniem magnetronowego rozpylania jonowego w celu wytwarzania półprzewodnikowych, rezystancyjnych czujników gazów przeznaczonych do zastosowania w układach elektronicznego nosa (ang. e-nose) do analizy wydychanego powietrza.

Słowa kluczowe: technologia GLAD, czujniki gazów, analiza wydychanego powietrza

wstecz