Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 114

Autorzy: Maciej Włodarczyk , Andrzej Zawadzki , Sebastian Różowicz :

Tytuł: Zastosowanie rachunku niecałkowitego rzędu w obliczeniach gradientu pola skalarnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono zastosowanie pochodnych ułamkowego rzędu do wyznaczania gradientu pola skalarnego, także przy zmianie układu współrzędnych. W naszych obliczeniach natężenie pola elektrycznego ładunku punktowego zostało wyznaczone na podstawie potencjału pola elektrycznego. Zbadano niektóre własności wyznaczonego gradientu.

Słowa kluczowe: pochodna niecałkowitego rzędu, pole skalarne, gradient, potencjał elektryczny.

wstecz