Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 110

Autorzy: Wiktoria Grycan :

Tytuł: Pojazdy elektryczne w górnictwie w aspekcie bezpieczeństwa ich użytkowania

Streszczenie: Pojazdy akumulatorowe stają się szansą na zrównoważony rozwój w górnictwie. Zalet pojazdów elektrycznych w górnictwie jest kilka, przede wszystkim związanych z poprawą bezpieczeństwa warunków pracy górników. Dla górników istotne jest, że pojazdy elektryczne nie są znaczącym dodatkowym źródłem ciepła, redukują emisję spalin w środowisku ich użytkowania oraz charakteryzują się bardzo małą emisją szkodliwych gazów lub całkowitym ich brakiem. Obecnie przemysł wydobywczy rozwija kilka inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, skupiając firmy górnicze, dostawców i instytucje badawcze w celu przyspieszenia rozwoju technologii i jak najszybszego wdrożenia pojazdów typu BEV (battery electric vehicles) w górnictwie. Działania te są akceptowane przez górników, choć jak każda nowoczesna technologia budzą uzasadnione obawy i stają się początkiem refleksji nad normami bezpieczeństwa użytkowania pojazdów elektrycznych, które powinny towarzyszyć ich rozwojowi. W artykule przedstawiono przegląd pojazdów elektrycznych w pracach górniczych. Zidentyfikowano obawy dotyczące rozwoju tych technologii. Szczególną uwagę zwrócono na obawy dotyczące bezpieczeństwa eksploatacji pojazdów elektrycznych w środowisku górniczym.

Słowa kluczowe: pojazdy elektryczne, bezpieczeństwo, górnictwo.

wstecz