Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 84

Autorzy: Michał Grzenik , Marian Kampik :

Tytuł: Badania stabilności czasowej różnicy transferowej termicznych przetworników wartości skutecznej

Streszczenie: W roku 2014 przeprowadzono interkomparację zestawu termicznych przetworników wartości skutecznej (TPWS), utrzymywanych w Laboratorium Wzorców AC-DC na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W 2022 roku przeprowadzono ponowną interkomparację powyższych wzorców oraz dokonano porównawczej analizy uzyskanych wyników. Analiza pozwoliła na sprawdzenie stabilności czasowej różnic transferowych poszczególnych TPWS oraz sprawdzenie spójności pomiarowej.

Słowa kluczowe: wzorce napięcia przemiennego, dryft czasowy, różnica transferowa AC-DC, termiczny przetwornik wartości skutecznej.

wstecz