Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str. 52

Autorzy: Krzysztof Musioł , Maciej Koszarny , Marian Kampik , Witold Rzodkiewicz , Jolanta Jursza , Adam Ziółek , Paweł Zawadzki :

Tytuł: Czteroportowe kondensatory wzorcowe o pojemności z przedziału od 1 nF do 10 F

Streszczenie: W ramach współpracy Głównego Urzędu Miar (GUM) z Katedrą Metrologii, Elektroniki i Automatyki (KMEiA) Politechniki Śląskiej w Gliwicach, której celem jest rozbudowa infrastruktury pomiarowej w dziedzinie pomiarów impedancji, skonstruowano czteroportowe termostatyzowane zestawy wzorców pojemności elektrycznej o wartości z przedziału od 1 nF do 10 μF. Odtwarzana przez wzorcowy kondensator z dielektrykiem C0G/NP0 wartość pojemności elektrycznej charakteryzuje się dużą dokładnością, stabilnością i współczynnikiem strat dielektrycznych mniejszym od 6×10-5 przy częstotliwości 1 kHz. W artykule przedstawiono konstrukcję wzorców pojemności oraz zaprezentowano wyniki badań ich stabilności termicznej.

Słowa kluczowe: komparacja impedancji, termostat, wzorzec pojemności, wzorzec rezystancji.

wstecz