Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 12/2022 Str.

Autorzy: Aleksander Bodora , Arkadiusz Domoracki :

Tytuł: Automatyczna identyfikacja przesunięcia względnego dla czujnika położenia wirnika w maszynie z magnesami trwałymi

Streszczenie: W pracy przedstawiono algorytm automatycznej identyfikacji przesunięcia względnego, dedykowany do kalibracji czujnika położenia współpracującego z silnikiem wzbudzanym magnesami trwałymi. Problem ten występuje w czasie montażu czujnika położenia wirnika w nowym silniku lub w trakcie prac remontowych. Opracowany algorytm umożliwia przeprowadzenie automatycznej identyfikacji przed uruchomieniem napędu, przy czym do jego przeprowadzenia nie są potrzebne żadne dodatkowe czynności ani przyrządy pomiarowe.

Słowa kluczowe: napędy z silnikami o magnesach trwałych, kalibracja czujnika położenia wirnika, algorytm sterowania, komutator elektroniczny.

wstecz