Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 302

Autorzy: Jakub Bernatt , Stanisław Gawron , Tadeusz Glinka , Tomasz Wolnik :

Tytuł: Analiza korzyści zastosowania uzwojeń 6-fazowych w silnikach wzbudzanych magnesami trwałymi

Streszczenie: Współcześnie do zasilania silników elektrycznych o liczbie faz (m > 3) stosowane są dedykowane falowniki. Artykuł dotyczy silników z magnesami trwałymi z uzwojeniem 2 x 3-fazowym z przesunięciem fazowym 30º. Uzwojenia zasilane są napięciem 2 x 3-fazowym przesuniętym czasowo względem siebie o kąt π/6≈30º. Silniki w stosunku do uzwojenia symetrycznego fazy 3 i 6 osiągają wyższy znamionowy moment obrotowy i kompensację harmonicznych obwodowych siły magnetomotorycznej (SMM) twornika θμ dla μ = 5, 7, 17, 19, 29, 31, co skutkuje mniejszymi stratami mocy, niższymi pulsacjami momentu elektromagnetycznego, niższym hałasem magnetycznym i niższymi wibracjami. Takie silniki polecane są przede wszystkim do stosowania w serwonapędach.

Słowa kluczowe: silniki 6-cio fazowe, silniki z magnesami trwałymi, 6-cio fazowe uzwojenia, niesymetryczne uzwojenie 6-ciofazowe.

wstecz