Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 296

Autorzy: Bogusław Gruszczyński , Rafał Wojciechowski :

Tytuł: Projekt i synteza obwodu magnetycznego różnicowego przetwornika wiroprądowego do badań nieniszczących

Streszczenie: W artykule omówiono zagadnienia dotyczące konstrukcji i optymalnego projektowania przetwornika wiroprądowego do wykrywania wad powierzchniowych obiektów wykonanych z materiałów przewodzących. Zdefiniowano zadanie optymalizacji rozpatrywanego układu. Opracowano trójwymiarowy model polowy przetwornika pozwalający przeprowadzić badania symulacyjne rozważanej konstrukcji. Dokonano optymalizacji obwodu magnetycznego przyjmując za kryterium optymalizacyjne zwiększenie czułości układu i jego zdolności do wykrywania wad powierzchniowych. Korzystając z danych dotyczących symulacyjnie zoptymalizowanej konstrukcji obwodu magnetycznego, zbudowano prototyp przetwornika wiroprądowego. Prototyp poddano testom sprawdzając poprawność działania układu. Badania przeprowadzono korzystając ze specjalnie przygotowanego obiektu testowego.

Słowa kluczowe: badania nieniszczące, przetwornik wiroprądowy, przetwornik indukcyjny różnicowy, prądy wirowe.

wstecz