Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 277

Autorzy: Milena Kurzawa , Rafał Wojciechowski :

Tytuł: Wyznaczanie wartości parametrów schematu zastępczego transformatora impulsowego z wykorzystaniem obwodów równoważnych Cauera

Streszczenie: W artkule omówiono sposób formułowania modelu równoważnego (schematu zastępczego) transformatora impulsowego o strukturze osiowosymetrycznej. Tworząc schemat zastępczy, Autorzy opracowali i wdrożyli oprogramowanie własne wykorzystujące: (a) dwuwymiarowe (2D) krawędziowe ujęcie Metody Elementów Skończonych (MES), (b) algorytm Lanczos – Pade (PVL) pozwalający na znaczącą redukcję rzędu otrzymywanych równań macierzowych MES, oraz (c) obwody równoważne Cauera na podstawie, których uformowali wielogałęziowy schemat zastępczy transformatora impulsowego. Ponadto, w pracy przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych uzyskane za pomocą zaproponowanego schematu zastępczego. Otrzymane wyniki porównano z wynikami uzyskanymi po zastosowaniu pełnego modelu polowego.

Słowa kluczowe: schemat zastępczy, parametry skupione, model polowy, obwód równoważny Cauera.

wstecz