Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 273

Autorzy: Ewa Zawadzka , Henryk Brzeziński , Urszula Świtała :

Tytuł: Surowce wtórne w wyrobach kompozytowych w branży automotive

Streszczenie: Od 2018 roku obserwuje się zapaść na rynku surowców objawiający się ograniczoną i niestabilną dostępnością oraz ogólnym wzrostem cen. Dodatkowo Dyrektywy Unii Europejskiej coraz bardziej restrykcyjnie formułują zasady gospodarki odpadami i udziału surowców wtórnych w produktach wprowadzanych na rynek. Odpowiedzią na oba zagadnienia jest zwiększenie udziału recyklingu w procesach produkcyjnych, co w przypadku materiałów niskocząsteczkowych, jak stal, szkło i papier jest już dobrze rozpoznane i wdrożone. Takie praktyki nie stanowią też problemu w przypadku tworzyw termoplastycznych, jak poliolefiny, poliamidy i in. W branży automotive, niezależnie od rodzaju napędu, duży udział w surowcach odpadowych mają też kompozyty i tekstylia. Takie materiały, nie są obecnie recyklowane na szeroką skalę, a odpady z ich zawartością są składowane w glebie lub spalane pirolitycznie z emisją spalin do atmosfery. W artykule przeprowadzono dyskusję o możliwości wdrożenia recyklingu materiałów kompozytowych i tekstylnych w branży automotive oraz przedstawiono próby laboratoryjne obróbki takich surowców odpadowych i wytwarzania kompozytów ze znacznym udziałem recyklatów.

Słowa kluczowe: kompozyty, recykling, gospodarka cyrkularna, przemysł motoryzacyjny

wstecz