Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 259

Autorzy: Krzysztof Kluszczyński , Zbigniew Pilch :

Tytuł: Porównanie sprzęgła magnetoreologicznego 1- i 2-tarczowego z punktu widzenia wymiarów gabarytowych, współczynników wykorzystania materiałów czynnych, poboru mocy elektrycznej oraz rozkładu przestrzennego temperatury

Streszczenie: Artykuł jest poświęcony sprzęgłom magnetoreologicznym i w centrum uwagi stawia problem kompleksowego porównania rozwiązania konstrukcyjnego 1- i 2- tarczowego z punktu widzenia różnych kryteriów: masy, objękości, charakterystycznych wspóczynników Tc/m i Tc/V (gdzie: Tc - moment sprzęgający, m - masa sprzęgła, V - objętość sprzęgła), poboru mocy elektrycznej (niezbędnej do podtrzymania stanu sprzężenia), strat w miedzi cewki wzbudzenia oraz maksymalnego wzrostu temparatury cieczy magnetoreologicznej w strefie roboczej sprzęgła. Porównania dokonano na przykładzie 6 zaprojektowanych sprzęgieł dla wybranego ciągu momentów sprzęgających: Tc= 20, 35 i 50Nm. Wskazano, że rekomendowanym rozwiązaniem konstrukcyjnym jest sprzęgło 2-tarczowe.

Słowa kluczowe: płyn MR, sprzęgło wielotarczowe MR; przemysłowe systemy napędowe do pracy ciągłej; obliczenia numeryczne sprzęgła termicznego; pobór mocy elektrycznej sprzęgieł MR; Straty miedzi sprzęgła MR

wstecz