Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 231

Autorzy: Katarzyna Dyndał , Zbigniew Sobkow , Jerzy Sanetra , Konstanty Marszałek :

Tytuł: Stanowisko do pomiarów efektu Hall’a do wyznaczania temperaturowych zależności koncentracji nośników

Streszczenie: W artykule przedstawiono zintegrowane stanowisko do pomiaru efektu Hall’a składające się z helowego kriostatu umieszczonego między nabiegunnikami elektromagnesu o polu 0,5 T oraz systemu kontrolno-pomiarowego, a także algorytmu sterowania dla różnych modów pracy. Zaprezentowano wyniki pomiarów koncentracji nośników większościowych metodą van der Pauw’a w zakresie temperatur od 165 K do 300 K dla warstw tlenku indowo-cynowego (ITO).

Słowa kluczowe: efekt Halla, metoda van der Pauw, koncentracja nośników, cienkie warstwy

wstecz