Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 220

Autorzy: Monika Pokladko-Kowar , Katarzyna Wojtasik :

Tytuł: Organiczne diody elektroluminescencyjne na bazie pochodnych pirazolochinoksalin

Streszczenie: Pochodne pirazolochinoksalin (A-PQX) badano pod kątem zastosowań w organicznych diodach elektroluminescencyjnych (OLED). Wykonane zostały pomiary widm absorpcyjnych, fotoluminescencyjnych oraz elektroluminescencyjnych. Zbudowane zostały jednowarstwowe komórki o strukturze ITO/PEDOT:PSS/PVK+A-PQX/Ca/Al. Wyznaczone zostały parametry charakterystyczne dla OLED. Maksymalna luminescencja otrzymana dla tych struktur wynosiła 884 cd/m2 dla diody na bazie 7-N,N-dietylo-1-fenylo-3-metylo-1H-pirazolo[3,4-b]chinoksaliny (7- PQX).

Słowa kluczowe: organiczne diody elektroluminescencyjne, OLED, absorpcja, elektroluminescencja, fotoluminescencja.

wstecz