Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 213

Autorzy: Małgorzata Rudnicka , Ewa Klugmann-Radziemska :

Tytuł: Analiza uzysków energetycznych 2 kWp instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkiem

Streszczenie: Przeprowadzona analiza dotyczyła uzysków energetycznych 2 kWp instalacji fotowoltaicznej zintegrowanej z budynkiem (BIPV) Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Wykazano, iż dla każdego miesiąca otrzymane wartości generowanej energii wyraźnie odbiegają od spodziewanych. Jest to skorelowane z nieoptymalną orientacją samej instalacji, jak również kątem nachylenia obiegającym od optymalnego.

Słowa kluczowe: instalacja fotowoltaiczna, BIPV, energia słoneczna, sprawność

wstecz