Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2022 Str. 202

Autorzy: Ewa Schab-Balcerzak , Jolanta Konieczkowska , Karolina Bujak :

Tytuł: Sterowanie fotoindukowanymi właściwościami azopolimerów

Streszczenie: W pracy przedstawiono możliwości kształtowania wybranych fotoindukowanych właściwości polimerów fotochromowych. Celem prezentowanych badań było określenie wpływu budowy chemicznej azopolimerów na możliwość wykorzystania energii fotonów do deformacji powierzchni materiału oraz do odkształcenia folii polimerowej. Poznanie takich zależności umożliwia projektowanie materiałów do wytwarzania struktur fotonicznych oraz wykazujących efekt fotomechaniczny.

Słowa kluczowe: polimery fotochromowe, azopolimery, powierzchniowe siatki reliefowe, efekt fotomechaniczny.

wstecz